logo_27.jpg, 81kB

MDR1 neboli Mnohočetná léková rezistence (Multidrug resistance)

Co je MDR1?

Mnozí z nás ji známe jako takzvanou "citlivost" kolií, šeltií a dalších plemen (australský ovčák, bobtail, border kolie a další). Při podání některých léků či látek může dojít u těchto "citlivých" plemen ke kolapsu případně v horším případě ke smrti. Právě kvůli několika úmrtím kolií po antiparazitické léčbě Ivormectinem začal probíhat intenzivní výzkum. Díky výzkumu na Whashingtonské veterinární univerzitě víme, že tato citlivost je způsobena chybnou funkcí MDR 1 genu (multi drug rezistance gen, dalším označením je ABCB 1 gen). Tento gen nese informaci o transmembránových přenašečích nazvaných P-glycoprotein pumpy, které jsou odpovědné za přenos některých látek z buněk do krve. V případě, že tento gen není v pořádku, nefunguje správně ani P glycoprotein pumpa. To pak může způsobit, že některé látky se v buňkách nahromadí a může dojít k otravě dané buňky a tím ke kolapsu. V případě zmiňovaného Ivormectinu docházelo k neurotoxikacím mozkových buněk a ke smrti.

Název – účinná látka:
Ivermectin - antiparazitikum (proti parazitům)
Loperamid - antidiarrhoikum (proti průjmu)
Selamectin - antiparazitikum (proti parazitům)
Digoxin - glykosid působící na srdce
Vincristin - cytostatikum (používá se při terapii u nádorů )
Vinbastin - cytostatikum (používá se při terapii u nádorů)
Ondansetron - antiemetikum (proti zvracení)
Doxorubicin - cytostatikum (používá se při terapii u nádorů )
Moxitectin - antiparazitikum (proti parazitům)
Cyclosporin A - imunsupresivum (potlačení imunoreakcí př. u transplantací)
Dexamethason - glukokorticoid (např.kortizon)

V dubnu 2004 bylo zveřejněno varování před použitím anestetik Domitor (Medetomidin) a k tomu Ketamin, dokud nebude znovu prověřena nezávadnost u dotyčných plemen, kolii nevyjímaje.

Jak vyšetřit MDR1?

V dnešní době je možno využít DNA test, pomocí kterého je možno zjistit, zda je náš pejsek zcela zdravý - tj. nenese vadnou alelum nebo je nosič - tj. má jednu alelu zdravou a jednu vadnou, případně zda je postižený citlivostí - tj. obě alely jsou vadné. Zdravý pes je označen +/+, nosič +/- a postižený jedinec -/-.
MDR1 je možno vyšetřit v české laboratoři Genomia s.r.o., s kterou má náš klub dohodnutou cenu podle počtu vzorků a v průběhu roku bude několik sběrných akcí pro naše plemena.
Další možností je zaslat vzorek do ciziny - například do německé laboratoře Laboklin.

Další výborné články o MDR1 naleznete zde nebo zde.


Zdroj: www.planetarough.wz.cz, www.smooth-collie.cz, www.shelties.ic.cz